محصولات

انواع اتصالات جوشی و زانویی فولادی در مدل ها و سایزهای مختلف ارائه می شود.

sq-sample28

مشاهده

اتصال قابل پیاده شدن تیپ F2

اتصال قابل پیاده شدن تیپ F2
sq-sample28

مشاهده

اتصالات قابل پیاده شدن تیپ F1

اتصالات قابل پیاده شدن تیپ F1
sq-sample28

مشاهده

رابط تلسکوپی برای عمقهای 1/2 تا 3/7 متر

رابط تلسکوپی برای عمقهای 1/2 تا 3/7 متر
sq-sample28

مشاهده

نشانگر

نشانگر
sq-sample28

مشاهده

کوپلینگ برای لوله استیل

کوپلینگ برای لوله استیل
sq-sample28

مشاهده

کوپلینگ (Coupling)

کوپلینگ (Coupling)
sq-sample28

مشاهده

کوپلینگ برای لوله DUCTILE

کوپلینگ برای لوله DUCTILE
sq-sample28

مشاهده

کوپلینگ برای لوله GRP

کوپلینگ برای لوله GRP
sq-sample28

مشاهده

کوپلینگ برای لوله PVC

کوپلینگ برای لوله PVC
sq-sample28

مشاهده

كلمپ قابل تنظيم

كلمپ قابل تنظيم
sq-sample28

مشاهده

كلمپ دو تكه

كلمپ دو تكه
sq-sample28

مشاهده

كلمپ سه تكه

كلمپ سه تكه
sq-sample28

مشاهده

كوپلينگ اتصال غير همجنس

كوپلينگ اتصال غير همجنس