سایز

اینچ ,

طول عمر

50 سال ,

سایز

اینچ ,

طول عمر

50 سال ,