مدل اتصال آکاردئونی

چهارگوش ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

چهار گوش ,

مدل اتصال آکاردئونی

چهارگوش ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

چهار گوش ,

کشور سازنده

ایران ,