مدل اتصال آکاردئونی

ساده بدون مهار ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

ساده ,

مدل اتصال آکاردئونی

ساده بدون مهار ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

ساده ,

نوع مهار

بدون مهار ,

نوع جداره

تک جداره دو جداره ,

کشور سازنده

ایران ,