مدل اتصال آکاردئونی

ساده مهاردار ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

ساده ,

مدل اتصال آکاردئونی

ساده مهاردار ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

ساده ,

نوع مهار

مهار دار ,

کشور سازنده

ایران ,