مدل اتصال آکاردئونی

يونيورسال با مهارهای كوتاه ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

یونیورسال پرشربالانسد ,

مدل اتصال آکاردئونی

يونيورسال با مهارهای كوتاه ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

یونیورسال پرشربالانسد ,

نوع مهار

مهار دار ,

کشور سازنده

ایران ,