مدل اتصال آکاردئونی

دوبل با مسند میانی ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

تعداد آکاردئون

دوبل ,

مدل اتصال آکاردئونی

دوبل با مسند میانی ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

تعداد آکاردئون

دوبل ,

کشور سازنده

ایران ,