مدل اتصال آکاردئونی

لولايی ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

یونیورسال ,

مدل اتصال آکاردئونی

لولايی ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

یونیورسال ,

کشور سازنده

ایران ,