مدل شیر توپی

5080 ,

برند شیر توپی

کیز ایران ,

میزان فشار (PN)

16 ,

مدل شیر توپی

5080 ,

برند شیر توپی

کیز ایران ,

میزان فشار (PN)

16 ,

سایز

G1/2 ... G1

,

دمای کارکرد(سانتی گراد)

5 - 80 ,