برند شیر پروانه ای

mirab ,

سایز

20-600

میلیمتر ,

دمای کارکرد (°C)

70 ,

برند شیر پروانه ای

mirab ,

سایز

20-600

میلیمتر ,

دمای کارکرد (°C)

70 ,

جنس بدنه

آلومینیوم برنز ,

جنس دیسک

آلومینیوم برنز ,