برند شیر پروانه ای

mirab ,

سایز

200-1200

میلیمتر ,

جنس بدنه

چدن کربن استیل آلومینیوم برنز ,

برند شیر پروانه ای

mirab ,

سایز

200-1200

میلیمتر ,

جنس بدنه

چدن کربن استیل آلومینیوم برنز ,

جنس دیسک

آلومینیوم برنز کربن استیل چدن ,

کشور سازنده

ایران ,