کیز ایران

کارخانه تولیدی و صنعتی کیز ایران در سال 1363 به عنوان اولین تولید کننده شیر فلکه های کشویی برنجی در ایران راه اندازی و در طی سالیان متمادی، تاش بی وقفه و مستمر تبدیل به برترین تولید کننده شیرآلات ساختمانی و تاسیساتی در عرصه صنعت تاسیسات گردید.

sq-sample28

مشاهده

شیر کشویی کیز ایران

شیر کشویی کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

شیر یکطرفه دریچه ای کیز ایران

شیر یکطرفه دریچه ای کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران

شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران
مشاهده بیشتر
sq-sample28

مشاهده

شیر کشویی کیز ایران

شیر کشویی کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

شیر یکطرفه دریچه ای کیز ایران

شیر یکطرفه دریچه ای کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران

شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

شیر یکطرفه فنری کیز ایران

شیر یکطرفه فنری کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

شیر یکطرفه سوپاپی کیز ایران

شیر یکطرفه سوپاپی کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

شیر توپی کلکتوری کوپلری کیز ایران

شیر توپی کلکتوری کوپلری کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

شیر توپی روپیچ کیز ایران

شیر توپی روپیچ کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

شیر توپی کلکتوری کیز ایران

شیر توپی کلکتوری کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

صافی Y کیز ایران

صافی Y کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

فیلتر گازی کیز ایران

فیلتر گازی کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

شیر آتش نشانی کیز ایران

شیر آتش نشانی کیز ایران
sq-sample28

مشاهده

شیر سوزنی کیز ایران

شیر سوزنی کیز ایران
بستن