محصولات

انواع اتصالات ، شیرآلات و لرزه گیر لاستیکی در مدل های مختلف توسط شرکت نیک آب گستر ارائه می گردد.

sq-sample28

مشاهده

اتصال قابل پیاده شدن تیپ F2

اتصال قابل پیاده شدن تیپ F2
sq-sample28

مشاهده

اتصالات قابل پیاده شدن تیپ F1

اتصالات قابل پیاده شدن تیپ F1
sq-sample28

مشاهده

رابط تلسکوپی برای عمقهای 1/2 تا 3/7 متر

رابط تلسکوپی برای عمقهای 1/2 تا 3/7 متر
sq-sample28

مشاهده

نشانگر

نشانگر
sq-sample28

مشاهده

شیر کشویی زبانه لاستیکی (مخصوص لوله های چدنی)

شیر کشویی زبانه لاستیکی (مخصوص لوله های چدنی)
sq-sample28

مشاهده

کوپلینگ برای لوله استیل

کوپلینگ برای لوله استیل
sq-sample28

مشاهده

کوپلینگ (Coupling)

کوپلینگ (Coupling)
sq-sample28

مشاهده

کوپلینگ برای لوله DUCTILE

کوپلینگ برای لوله DUCTILE
sq-sample28

مشاهده

کوپلینگ برای لوله GRP

کوپلینگ برای لوله GRP
sq-sample28

مشاهده

کوپلینگ برای لوله PVC

کوپلینگ برای لوله PVC
sq-sample28

مشاهده

كلمپ قابل تنظيم

كلمپ قابل تنظيم
sq-sample28

مشاهده

كلمپ دو تكه

كلمپ دو تكه
sq-sample28

مشاهده

كلمپ سه تكه

كلمپ سه تكه
sq-sample28

مشاهده

كوپلينگ اتصال غير همجنس

كوپلينگ اتصال غير همجنس
sq-sample28

مشاهده

اتصال آكاردئونی ساده بدون مهار

اتصال آكاردئونی ساده بدون مهار
sq-sample28

مشاهده

اتصال آكاردئونی ساده مهاردار

اتصال آكاردئونی ساده مهاردار
sq-sample28

مشاهده

اتصال آكاردئونی يونيورسال با مهارهای سرتاسری

اتصال آكاردئونی يونيورسال با مهارهای سرتاسری
sq-sample28

مشاهده

اتصال آکاردئونی دوبل با مسند میانی

اتصال آکاردئونی دوبل با مسند میانی
sq-sample28

مشاهده

اتصال آكاردئونی يونيورسال با مهارهای كوتاه

اتصال آكاردئونی يونيورسال با مهارهای كوتاه
sq-sample28

مشاهده

اتصال آکاردئونی لولايی

اتصال آکاردئونی لولايی
sq-sample28

مشاهده

اتصال آكاردئونی گاردانی

اتصال آكاردئونی گاردانی
sq-sample28

مشاهده

اتصالات پنتوگرافيک يونيورسال

اتصالات پنتوگرافيک يونيورسال
sq-sample28

مشاهده

اتصالات آكاردئونی متعادل كننده فشار زانويی دار

اتصالات آكاردئونی متعادل كننده فشار زانويی دار
sq-sample28

مشاهده

اتصالات چهارگوش

اتصالات چهارگوش
sq-sample28

مشاهده

لرزه گير لاستيكی با فلنج ثابت

لرزه گير لاستيكی با فلنج ثابت
sq-sample28

مشاهده

لرزه گير لاستيكی با فلنج گردان

لرزه گير لاستيكی با فلنج گردان
sq-sample28

مشاهده

شيلنگ خرطومی فلزی

شيلنگ خرطومی فلزی
sq-sample28

مشاهده

اتصالات آكاردئونی متعادل كننده فشار خطی

اتصالات آكاردئونی متعادل كننده فشار خطی
sq-sample28

مشاهده

شير کنترل اتوماتيک فشار شکن

شير کنترل اتوماتيک فشار شکن
sq-sample28

مشاهده

شیر کنترل دبی ( محدود کننده دبی )

شیر کنترل دبی ( محدود کننده دبی )
sq-sample28

مشاهده

شير کنترل اتوماتيک فلوتر قطع و وصل

شير کنترل اتوماتيک فلوتر قطع و وصل
sq-sample28

مشاهده

شیر کنترل پمپ

شیر کنترل پمپ
sq-sample28

مشاهده

شیر کنترل اتوماتیک اطمینان

شیر کنترل اتوماتیک اطمینان
sq-sample28

مشاهده

شير کنترل اتوماتيک فلوتر انطباقی

شير کنترل اتوماتيک فلوتر انطباقی
sq-sample28

مشاهده

شیر کنترل اتوماتیک شکستگی لوله

شیر کنترل اتوماتیک شکستگی لوله
sq-sample28

مشاهده

شیر ترکیبی کنترل دبی و فشار شکن

شیر ترکیبی کنترل دبی و فشار شکن
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای بدنه باریک بدون فلنج با پروانه خارج از مرکز

شیر پروانه ای بدنه باریک بدون فلنج با پروانه خارج از مرکز
sq-sample28

مشاهده

شیر ویفری با عملگر پنوماتیک

شیر ویفری با عملگر پنوماتیک
sq-sample28

مشاهده

شیر ویفری دبل اکسنتریک استیل

شیر ویفری دبل اکسنتریک استیل
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای سنتریک بدنه باریک فلنجدار

شیر پروانه ای سنتریک بدنه باریک فلنجدار
sq-sample28

مشاهده

شیر ویفری نیکل آلومنیوم برنز مخصوص آب دریا

شیر ویفری نیکل آلومنیوم برنز مخصوص آب دریا
sq-sample28

مشاهده

شیر ویفری اهرمی

شیر ویفری اهرمی
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای بدون فلنج انتهای خط ( Lug Type )

شیر پروانه ای بدون فلنج انتهای خط ( Lug Type )
sq-sample28

مشاهده

شیر سوزنی با کاربرد خاص

شیر سوزنی با کاربرد خاص
sq-sample28

مشاهده

شیر تخلیه مخروط ثابت

شیر تخلیه مخروط ثابت
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر هیدرولیک - وزنه ای

شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر هیدرولیک - وزنه ای
sq-sample28

مشاهده

شیر هالوجت با کاربرد خاص

شیر هالوجت با کاربرد خاص
sq-sample28

مشاهده

شیر صافی دریچه تخلیه

شیر صافی دریچه تخلیه
sq-sample28

مشاهده

صافی نوع T

صافی نوع T
sq-sample28

مشاهده

صافی نوع Y

صافی نوع Y